Jaarverslag 2018

Stichting Van der Koppel-Van den Heuvel

.

Het bestuur bestaat uit:

Dhr. H.H. de Vries                           voorzitter           burgemeester van Neerijnen                   

Mw.  J.J. Mol - van Ommeren      vicevoorzitter   voor Ophemert en Zennewijnen)

Dhr. A.G. van de Geijn                   secretaris.- penningmeester.   (voor Varik en Heesselt)

 

Het uitvoerend comité bestaat uit 20 leden:

Voor Ophemert en Zennewijnen zijner 12 personen

Voor Varik en Heesselt zijn dat er 8

 

Wat cijfers over de doelgroep.

 

Jaar en datum            | adressen = kerstpakketten | personen = bloemen

1995     31december                     320                          410

2017      31 december                     430                           606

2018   31 december                    436                         642

 

Hiervan zijn in verpleeghuizen in de regio; Tiel, Geldermalsen, Haaften.

.op 31-12-2016 waren er 11 personen in deze huizen.

op 31-12-2017 verbleven er 13 personen

op 31-12-2018 waren er 12 mensen opgenomen in verpleeghuizen in de regio.

 

Vertrokken naar elders:

In 2016: Vertrokken er 10 personen naar elders

In 2017: Verhuisden 18 personen naar buiten onze dorpen.

In 2018 verhuisden 16 [personen naar buiten de dorpen.

Overleden:

In 2016 zijn 14 mensen overleden.

In 2017 zijn er 18 mensen van onze doelgroep overleden.

In 2018 zijn er  18 mensen van onze doelgroep overleden.

 

Groei van de doelgroep.

Op 31-12-2017 stonden er 8 personen meer ingeschreven dan op 31-12-2016. (596)

Op 31-12-2018 waren er 28 personen meer ingeschreven dan op 31-12-2017  (624)


De doelgroep is dus nog gestaag groeiende in aantal.

 

Financiën;

Het uitgangspunt is dat maximaal per jaar de revenuen uitgegeven worden en de inflatie

correctie aan het vermogen toegevoegd wordt. De aanwas van de doelgroep

blijkt nog niet gestopt te zijn. Evengoed verwacht het bestuur op kort termijn geen problemen. Blijft de doelgroep groeien, en de revenuen gelijk blijven, zullen er aanpassingen in de uitgaven moeten komen.

 

Het vermogen op 31-12-2017 is door de financieel controleur  vastgesteld op € 739.508,-.

En per  31-12-2018 op € 706.333,-.  Hiervan staat € 340.000,- op depositorekening / spaarrekening. Een bedrag van € 356,516,- is koers gevoelig, te weten ING Beleggingsrekening / Vermogensbeheer € 203.819,--(zeer defensief) en  RABOcertificaten € 151.697.

Over 2018 was het bruto rendement over het vermogen 3,29 %. Over 2017 was dit 4 %.
Over het koers gevoelige deel onder beheer bij ING was dit in 2018 1,68 %.

Het vermogen is in 2018 van  739.508 naar 706.333 gedald een vermindering  van 33.175,-

Dit is grotendeels  te  aan de terug lopende koersen in 2018.

 

Over 2018 waren de revenuen € 26.853,- de uitgaven € 29.798,--.
Het resultaat is € 2.945 negatief. Dit jaar wordt er dus niets uit de revenuen  aan het

kapitaal toegevoegd.
In 2017 was het resultaat € 3,- positief en werd dit aan het vermogen toegevoegd. 

Wij besteden per persoon in 2017 € 44,50  In 2016 was dat ± € 44,- In 2018 besteden wij per persoon € 43,48.

Wij voldoen over 2018 niet aan de door het bestuur gestelde doelstelling.

Het bestuur streeft er naar op verschillende posten te kunnen bezuinigen. Daarom worden  alle activiteiten ook in 2019 voortzetten.


 De kosten van het bestuur, comité en organisatie bedroegen 8,41 % van de revenuen

 t.w. € 2.257,- in 2017 was dit 7 %. Het percentage is in 2018 mede hoger doordat de revenuen lager waren dan in 2017.

 

Vergaderingen.

Bestuur vergaderde 2 x met het Comité in de Toevershof voor de kerstpakketten en de koppelmiddag organisatie.

Het bestuur vergaderde ad-hoc het jaar rond over de lopende zaken.

 

Overige informatie;

Comitéleden en het bestuur bezorgden de 436 kerstpakketten. De pakketten werden

gekocht bij MCD Supermarkt in Kapel-Avezaath. Met veel plezier  zijn de pakketten door het comité en het bestuur afgegeven op de 436 adressen. Alles verliep weer zoals de bedoeling was.

Ook de uitnodigingen voor het Concert en de Koppelmiddag werden rond gebracht.

Het bestuur is het enthousiaste comité erg dankbaar voor de hulp.

Bestuur en comité was, zoals alle jaren rond de kerst, samen voor een hapje en een drankje. Dit jaar waren wij weer samen in de Toevershof.

 

 In 2018 zijn 642 boeketten bloemen bij de jarigen afgegeven. Wilma’s Bloemenschuurtje verzorgde en bezorgde de bloemen voor de Stichting. Dit waren er 24 meer dan in 2017

 

Het bestuur gaf bij 30 nieuwe (adressen) 65 jarigen de  dichtbundel “Gisteren was ik nog jong” af.

 

Bij de 50, 60 en 65 jaar gehuwden ging het bestuur 9 maal op bezoek. (in 2016 6x)

Een cadeautje naar hun wens was dan heel welkom.  Op 14 december bezocht het bestuur de afscheidsreceptie van Burgemeester L. van Ruijven - van leeuwen Oud voorzitter van onze stichting.

 

In 2018 werd de ‘Koppelmiddag’ op zaterdag 12  mei gehouden in de “Toevershof” het

amusement werd verzorgd door “Linge Muzikanten” uit Buurmalsen. Rond de 180 mensen van onze doelgroep waren aanwezig. Arjan v. d. Kaaij en zijn team verzorgden onze  gasten met een hapje en een drankje. Het viel goed in de smaak.

 

Het ‘Kerstconcert’ in de St. Maartenskerk in Ophemert was op zaterdag 15 december en werd verzorgd door “Maas en Wals Mannenkoor”. Aan het einde van het concert namen wij afscheid van onze voorzitter dhr. HH de Vries. Door de gemeentelijke herindeling moeten wij afscheid nemen en denken wij terug aan een betrokken voorzitter. Het concert was goed bezocht met rond de 195 waarderende liefhebbers. Die in de pauze ook konden genieten van een kopje koffie of thee.

 

Verder gaven wij weer subsidie aan de bejaardensoos van Ophemert. Zij kregen van ons de maximale vergoeding van  € 450,-. Varik met 30  leden vergoeden wij € 10,- per 65 jarige..

Aan de ouderenreis van Ophemert met 39 deelnemers en Varik met 65 deelnemers van onze 65+ groep hebben wij ook een subsidie  van € 7,- per deelnemer gegeven.

de secretaris / penningmeester