Agenda

 

Activiteiten

Heden besteden wij geld aan:

Een bloemetje op ieders verjaardag.  (in 1994 410/ in 2017 618 st.   in 2018 436 bloembosjes)

Een bijdrage per deelnemer aan de bejaardenreis.

Een bijdrage aan de bejaardensociëteiten.

Een attentie bij  jubilea ( 50 en 60 jarig huwelijk)  ± 13x per jaar

Eenmaal per jaar een feest – ontmoetingsmiddag in april. (Koppelmiddag)

Een kerstpakket, één per echtpaar of alleenstaande (in 1994 320/ in 2017 430 stuks)

Sinds 2004 in november / december een concert in de kerk van Ophemert

 

Het kerstconcert 2019 is gepland op zaterdagmiddag 14 december in de st Maartenskerk te Ophemert.
 

 

Het afgeven van de kerstpakketten is gepland op dinsdag 19 december  2019